PDF Печать E-mail

Нові надходження літератури за 2011-2012 навчальний рік

 

Нещодавно фонд бібліотеки поповнився новим виданням директора коледжу Романчука В.П.


84(44кр)6  Романчук В.П.

Р697           Джерело наснаги: Повість оповідання/Романчук В.П.- Рівне:

ППДМ, 2011. -144с.

ІSBN978-617-515-050-4

Книга розрахована на широке коло читачів.

Коротка анотація до книги:

Будь-яка успішна кар’єра має свій початок. Як із сільського вчителя-початківця можна стати визнаним педагогом? Багато залежить від того з ким починаєш свої перші кроки. Саме так думає герой повісті, неначе гортаючи пожовклі від часу сторінки давнішого щоденника, котрого він започаткував, коли йому було сімнадцять років.

Всіх, хто має бажання ознайомитися з даним виданням, запрошуємо в бібліотеку коледжу!

До речі, це не перша книга, яку видав Василь Прокопович. Вчителі, профконсультанти, практичні психологи та методисти з профорієнтації у своїй роботі використовують рекомендації, які висвітлені в збірку «Основи вибору професії».

 

Restoranna_Sprava
Архіпов В.В., Іванникова П.В., Ресторанна справа: Асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані 2-е видання: Навчальний посібник. –К.: Центр учбової літератури, 2010. -384с.
У підручнику розглядаються питання організаційної структури барів в Україні, їх технічного оснащення, технології приготування коктейлів та напоїв, організації роботи барменів.
Видання розраховане на підготовку менеджерів у галузі барної справи.
Barna_sprava_Rostovsk_Shaman


Ростовський В.С., Шамян С.М. Барна справа. Підручник. 2-ге вид.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 395 с.
Nac_ekonomika Національна економіка: Підручник/ За ред. проф. П.В. Круша 3-є видання. — К.: Каравела, 2011. — 448 с.
Пропонований підручник є узагальненням надбань зарубіжної та вітчизняної економічної науки у сфері питань щодо особливостей формування та функціонування національної економіки як єдиної динамічної системи та підсистеми світового господарства. У ньому висвітлюються теоретичні питання щодо специфіки національної економіки як галузі знань, навчальної дисципліни, наукового напрямку і явища соціально-економічної реальності, а також проблеми формування та подальшого еволюційного розвитку національної економіки України з урахуванням сучасного стану ринкових перетворень в державі та суспільстві.
Tovarozn_Prodov_Tovari Бровко О. Г. та ін. Товарознавство. Продовольчі товари: Навчальний посібник. –К.: Кондор, 2010. -730с.
Навчальний посібник є курсом з товарознавства усіх груп продовольчих товарів. В ньому наведено відомості про класифікацію різних товарних груп, основи виробницва, асортимент і умови зберігання.
Також подано питання для контролю знань, тести та ситуації до розділів.
Герасименко В.Г. Організація транспортних перевезень туристів. Навчальний посібник. –К.: Кондор, 2011. -112с.
Turistichne_Krainozn Туристичне країнознавство. Європа : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. - К. : ЦУЛ, 2009. - 224 с.
Розглянуто туристично-рекреаційний потенціал країн Європи: переважаючі види туризму, головні архітектурні і природні пам’ятки, популярні туристичні маршрути; описано географічне положення, адміністра-тивний устрій та поділ країн, історичні факти.
Turist_Krinozn_Parfinenko Парфіненко А.Ю. Туристичне країнознавство: навчальний посібник. - К.: Кондор, 2010. -266с.
Посібник орієнтований на сучасну дослідницьку та дидактичну практику. Основну увагу зосереджено на висвітленні теоретичних проблем курсу. У книзі проаналізовано особливості впливу глобалізації на національну державу та показано можливу роль туризму для її загального добробуту. Висвітлено процес інституціоналізації туристичного країнознавства, концептуалізовано політичне, етнічне, мовне, релігійне розмаїття країн світу, що постає як методичне підґрунтя для вивчення їхніх туристичних умов і ресурсів. З метою опанування основ наукового обгрунтування можливостей організації туризму у тій або іншій країні викладено базові концепти просторово-територіальної організації країн. Центральною темою видання є проблема створення туристичного іміджу країни, що розглядається як механізм артикуляції і представлення туристичних ресурсів території відповідній цільовій аудиторії.

 

 

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Розробник Назаров А.Л. Joomla!. Designed by: internet hosting company value hosting Valid XHTML and CSS.