PDF Печать E-mail

Polosa_Podii

    08 Квітня 2016р.

2016.04.08_Tigd_ciklu_IKT1   Інвестиції в майбутнє

  З 04.04 по 08.04.2016 р. був проведений тиждень циклової комісії інформатики і комп'ютерної техніки.

  4 квітня 2016 р. відбувся І етап Всеукраїнської олімпіади з інформатики і КТ. Участь приймали студенти ІІ курсу РКЕБ.

І місце здобула студентка групи БУХ-59 Сопронюк Катерина.

2016.04.08_Tigd_ciklu_IKT 2016.04.08_Tigd_ciklu_IKT1

Того ж дня відбулося відкрите засідання гуртка «Оцінка функціональних характеристик сучасного програмного забезпечення для обробки аудіо- та відео потоків даних».

Під час проведення гуртка дано характеристику сучасного програмного забезпечення для обробки відеоінформації. Студенти поділилися враженнями про можливість використання новітніх інформаційних технологій та програмного забезпечення у своїй майбутній діяльності, формування позитивного іміджу представника РКЕБ за допомогою використання мультимедійних засобів.

 

2016.04.08_Tigd_ciklu_IKT2 2016.04.08_Tigd_ciklu_IKT3

5 квітня 2016 року на базі Рівненського коледжу економіки та бізнесу в межах проекту „Наступність освіти. Перспективи розвитку”, започаткованого ДВНЗ „Рівненський коледж економіки та бізнесу”, Національним університетом водного господарства та природокористування і приватним вищим навчальним закладом „Міжнародний економіко-гуманітарний університетом імені акад. С.Дем’янчука”, відбулося спільне  показове заняття НУВГП та РКЕБ на тему „Підсумкове заняття. Фінансовий облік та аудит в умовах ринку. Організація та методологія ведення звітності, її використання для аудиту та аналізу господарської діяльності підприємств”.

Заняття було своєрідним підсумком, на якому студенти випускного курсу спеціальностей 5.03050901 „Бухгалтерський облік” на основі знань, здобутих протягом трьох років, продемонстрували свою вправність під час розв`язання наскрізних завдань, ефективність навичок та вмінь, отриманих у стінах коледжу.

Заняття проходило у формі змагання між творчими лабораторіями студентів, які відпрацьовували завдання на основі даних та документів реального діючого підприємства у сфері зовнішньоекономічної діяльності і складалося з ряду модулів, зокрема:

1)  математичний блок представляли Корнійчук П.І. – викладач вищої категорії РКЕБ; Антоневич О.Й. – викладач вищої категорії Рівненського  коледжу економіки та бізнесу;

    2)блок інформатики та інформаційних систем – Шпортько Л.В. викладач інформатики та комп’ютерної техніки РКЕБ, викладач вищої категорії; Антоневич Ю.А., викладач вищої категорії, викладач-методист, голова циклової комісії з інформатики та комп’ютерної техніки РКЕБ;

3) обліково-економічний блок – Комончук О.І., викладач вищої категорії, завідувач з навчально-виробничої роботи РКЕБ; Ковальчук Світлана Костянтинівна викладач І категорії, викладач фінансово-кредитних дисциплін РКЕБ, Шишкіна Олена Олександрівна,  к.е.н., старший викладач кафедри трудових ресурсів і підприємництва НУВГП; Рощик І.А., к.е.н., доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва НУВГП.

4) блок ділової української мови за професійним спрямуванням – Гусевик С. О., викладач вищої категорії, викладач-методист, заступник директора з навчальної роботи РКЕБ, Шишкіна Олена Олександрівна,  к.е.н., старший викладач кафедри трудових ресурсів і підприємництва НУВГП;

Про загальну концепцію розвитку економічної освіти в Україні і за кордоном, їх роль у сьогоденні, а також основні аспекти впровадження Болонської системи розказала завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва НУВГП, доктор економічних наук, професор Безтелесна Людмила Іванівна, яка мотивувала студентів до здобуття повної вищої освіти та якісних знань, умінь і навичок.

Валюх А.М. – к.е.н., доцент, директор науково-дослідного інституту економіки та менеджменту НУВГП наголосив, що у досвіді роботи викладачів простежується комплексний підхід та системність у викладенні матеріалу, інноваційний підхід до формування у майбутніх фахівців професійних вмінь та навичок, власного світогляду та економічних реалій сучасності, створення підґрунтя в розумінні закономірностей економічного процесу, тому цей досвід заслуговує на вивчення та впровадження в освітянську діяльність.

2016.04.08_Tigd_ciklu_IKT4 2016.04.08_Tigd_ciklu_IKT5
2016.04.08_Tigd_ciklu_IKT6 2016.04.08_Tigd_ciklu_IKT7
2016.04.08_Tigd_ciklu_IKT8 2016.04.08_Tigd_ciklu_IKT9

 

 6 квітня 2016 року на базі кафедри економічної кібернетики РДГУ відбулось пленарне засідання ІІІ Міжвузівської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми обліку, оподаткування, математичного моделювання та автоматизації фінансово-господарських процесів». У конференції взяли участь викладачі та студенти нашої спеціальності, ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та бізнесу» та Рівненського економіко-технологічного коледжу НУВГП. 

Завідувач кафедри економічної кібернетики РДГУ, к.т.н., доцент С.В. Барановський окреслив основні напрямки та завдання роботи конференції і перспективи співпраці навчальних закладів. 

У наукових доповідях викладачів піднімались актуальні питання міжнародної співпраці в галузі освіти (ст. в. кафедри економічної кібернетики Красін М.А.), готовності викладача до вивчення інновацій у галузі інформаційних технологій (викладач І категорії РЕТК НУВГП Савущик А.І.).

 Жваві обговорення викликали доповіді студентів: Трибушиніної Ю. (група ЕК-21, РДГУ), Грицюк Д. (група ФК-29, РКЕБ), Білик Я. (група ФК-27, РКЕБ). ІІ етап конференції проходитиме у вигляді секційних засідань на базі навчальних закладів.

Здобуття вищої освіти у нинішньому суспільстві – запорука успішності. Проте у суспільстві панують міфи, що престиж здобуття вищої освіти падає як через фінансову кризу, так і через існування величезної прірви між теорією та практикою.

З метою розвіювання існуючих міфів кафедрою трудових ресурсів і підприємництва НУВГП, яка готує бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Управління персоналом та економіка праці», був реалізований проект консолідації потенціалу персоналу й студентства усіх коледжів та університету.

2016.04.08_Tigd_ciklu_IKT10 2016.04.08_Tigd_ciklu_IKT11

2016.04.08_Tigd_ciklu_IKT12     Саме у рамках проекту 7 квітня 2016 року відбулась інтелектуальна гра «ЩО? ДЕ? КОЛИ?» між командами НУВГП спеціальності «УПЕП» ННІЕМ, Технічного коледжу НУВГП, ДВНЗ «Рівненського коледжу економіки та бізнесу», ВСП «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України», Рівненського економіко-технологічного коледжу та Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу.

Гра розпочалася з привітання від директора навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, к.е.н., доцента Валюха А.М., який запросив студентів коледжів до продовження навчання в НУВГП і висловив сподівання зустрітися із ними наступного навчального року уже в якості студентів ННІЕМ. Згодом до учасників гри звернулася ініціатор заходу – завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва, д.е.н., професор Безтелесна Л.І., яка побажала успіхів всім командам та зазначила, що не буває переможених, а є переможці у різних номінаціях. Приєднався до привітань і коротко визначив перспективу вступу на спеціальності інституту заступник директора з маркетингової політики, к.е.н., доцент Солодкий В.О.

Гра проходила у формі змагання шести команд щодо вчасності і правильності відповідей на запитання ведучого та складалася з трьох турів: «Загальноекономічна ерудиція», «Гра капітанів та віце-капітанів», «Людські ресурси».

За дотриманням всіх правил слідкувало вельмишановне журі у складі:

голови журі – Безтелесної Людмили Іванівни – д.е.н., проф., завідувача кафедри трудових ресурсів і підприємництва; Валюха А.М. – к.е.н., доцента, директора навчально-наукового інституту економіки та менеджменту; Ковальчук С.К. – викладача фінансово-кредитних дисциплін ДВНЗ «РКЕБ»; Ліщук Л.В. – викладача економічних дисциплін ВСП «Рівненський коледж НУБіП України»; Радзівіл С.Я. – викладача економіки та фінансів Рівненського економіко-технологічного коледжу; Поляк Юлії Ярославівни – викладача обліково-фінансових дисциплін Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу; Пашечко О.А. – голови циклової комісії з напряму «Фінанси і кредит» Технічного коледжу.

Гра з кожним туром набирала все більших обертів, інтелект та оперативність усіх без виключення команд до останнього тримали в напрузі і самих учасників, і глядачів – серед яких зібрались групи підтримки, що активно вболівали як за студентів НУВГП, так і за студентів коледжів.

У підсумку гри були визначені переможці за такими номінаціями: 

  1. за креативність – команда Рівненського коледжу економіки та бізнесу;
  2. за активність – команда Рівненського коледжу Національного університету біоресурсів і природокористування України;
  3. за дипломатичність – команда Технічного коледжу НУВГП;
  4. за творчість – команда Рівненського економіко-технологічного коледжу;
  5. за командний дух – команда Рівненського кооперативного економіко-правового коледжу;
  6. за впевненість – команда НУВГП спеціальності «Управління персоналом та економіки праці» навчально-наукового інституту економіки та менеджменту.

Проведення такого заходу ще є свідченням того, що реалізувати теорію не лише можна, а й треба, що в підсумку ілюструє практичні засади управління персоналом та економіки в обсязі об’єднання зусиль декількох тисяч осіб та розвіює міф про те, що дефіцит ресурсів обмежує діяльність. Насправді діяльність створює і примножує ресурси. Інвестиція яких забезпечує розвиток не лише людського потенціалу особистості, але й регіону та нашої держави – України!

 

2016.04.08_Tigd_ciklu_IKT14 2016.04.08_Tigd_ciklu_IKT13
2016.04.08_Tigd_ciklu_IKT15 2016.04.08_Tigd_ciklu_IKT20

Викладач Рівненського коледжу економіки та бізнесу Назаров А.Л. провів відкрите заняття для викладачів інформатики і КТ, на якому продемонстрував інноваційні педагогічні технології. Заняття було насичене багатьма технічними засобами та різноплановими мультимедійними технологіями. Зокрема, для мотивації навчальної діяльності студенти продемонстрували володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, навиками створення та використання логотипів, перевірка рівня знань вивченого матеріалу проводилась за допомогою тестів. Викладач розповів про методи формування прайс–листа з поділом категорій товарів по листах Excel–файла, які використовуються для реального підприємства, та його можливості, а саме: розподіл категорій товарів за окремими листами (передбачений будь-який рівень вкладеності, можливість генерації вибірково, по розділах); можливість не включати окремі категорії та розділи до прайс-листа; сортування; вказівка контактних даних магазину та дати створення прас-листа. В процесі обговорення відкритого заняття присутні педагоги неодноразово наголошували на винятковій важливості використання сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі та обміну досвідом між викладачами інформатики.

 

2016.04.08_Tigd_ciklu_IKT16 2016.04.08_Tigd_ciklu_IKT18
2016.04.08_Tigd_ciklu_IKT19

 

 
Баннер
Баннер
Баннер

Яку спеціальність обрати?
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні213
mod_vvisit_counterВчора232
mod_vvisit_counterНа цьому тижні734
mod_vvisit_counterНа попередньому тижні1569
mod_vvisit_counterВ цьому місяці5797
mod_vvisit_counterВ минулому місяці6892
mod_vvisit_counterВсього544375

Сьогодні: 2019-06-26 23:32

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Розробник Назаров А.Л. Joomla!. Designed by: internet hosting company value hosting Valid XHTML and CSS.