Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

TK

Якщо Ви плануєте стати успішним, прагнете зробити кар’єру в бізнесі, заснувати власну підприємницьку справу, досягти успіху в сфері торговельного обслуговування споживачів, запрошуємо вас на навчання за спеціальністю „Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.
Підприємництво є рушійною силою економіки та запорукою економічного зростання країни. Розповсюдження ринкових методів господарювання обумовлює постійну потребу в значній кількості фахівців в питаннях створення та ефективного ведення бізнесу, тому підготовка за спеціальністю “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” сьогодні дуже актуальна та перспективна. Отже, якщо ви плануєте стати успішним, прагнете зробити кар’єру в бізнесі, заснувати власну підприємницьку справу, досягти успіху в сфері торговельного обслуговування споживачів та біржовій діяльності запрошуємо вас на навчання за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на базі 9 та 11 класів.
Він може працювати у торговельно-посередницьких фірмах; на виробничо-збутових підприємствах; рекламних агентствах, консалтингових компаніях; проектних установах; державних органах планування і місцевого самоврядування; органах з планування та координації кадрової політики; економічних підрозділах державних і галузевих підприємств тощо. Отже, даний молодший спеціаліст підготовлений до профільної діяльності у:
сфері підприємництва:
організації комерційної та зовнішньоекономічної діяльностей;
управлінні підприємствами оптової та роздрібної торгівлі, послуг;
сфері торгівлі:
вивченні ринку, прогнозуванні його кон’юнктури;
розробки стратегії і тактики маркетингу;
формуванні і контролю асортименту товарів;
управлінні якістю товарів;
оптимізації товаропросування;
переробці та зберіганні товарів і сировини;
сфері біржевої діяльності;
організації роботи підприємства з біржами й брокерськими конторами;
проведенні біржових операцій та визначення їх ефективності;
використанні біржової інформації у своїй бізнес-діяльності.
Випускники коледжу спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» можуть забезпечувати власну самозайнятість шляхом започаткування підприємництва та офіційним наймом інших працівників або реалізувати себе, обіймаючи такі посади як: товарознавець; торговий агент; комівояжер ; заступник завідуючого секцією; менеджер з продажу; менеджер з Інтернет-продажу; маркетолог; брокер; агент з торгівлі нерухомістю; біржовий агент; агент-експедитор; керівник підприємств різних форм власності; експерт по контролю якості в органах експертизи товарів; митний брокер; біржовий маклер тощо. Підприємствам на даний час потрібні молоді спеціалісти, які не лише отримали знання згідно вузьких рамок своєї спеціальності, а й ті, хто отримав цілий спектр ділових та професійних навичок. Тому, основною конкурентною перевагою спеціальності є вивчення напрямків, що забезпечує ефективну професійну діяльність в різних сферах економіки без додаткового навчання і перепідготовки. Навчання за даним фахом дозволяє студентам успішно конкурувати в сфері бізнесу та торгівлі, стати успішними підприємцями, мати престижну освіту і роботу та впевненість у майбутньому.
Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу студентів-підприємців:
електронна бібліотека;
фахова відеотека;
тематичні презентації лекційного та практичного матеріалу;
навчальний магазин;
навчальні кабінети;
забезпечені технічно і методично бази практики (Управління у справах захисту прав споживачів; Рівненська торгово- промислова палата; ДП „Рівнестандартметрологія”; провідні виробничі та торговельні підприємства м. Рівне та Рівненської області).
Здобувши в коледжі передвищу освіту, студенти мають можливість продовжити навчання за скороченими термінами (з ІІІ курсу) у наступних вишах: Київський національний торговельно-економічний університет, Львівський торговельно-економічний університет, Полтавський університет економіки і торгівлі, Національний університет водного господарства та природокористування тощо.

Меню