KomonchukЗагальну організацію практики та контроль за її проведенням здійснює завідувач навчально-виробничою практикою Комончук Ольга Іллівна (викладач обліково-економічних дисциплін, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії).
Практична підготовка студентів є невід'ємною частиною навчального процесу. Основна мета практики - закріплення та поглиблення знань, отриманих в процесі навчання, формування професійних умінь та навичок, оволодіння студентами сучасними методами, формами організації виробництва.
В коледжі розроблено "Положення про проведення практики студентів РКЕБ (на основі "Положення про проведення практики студентів ВНЗ України" №93 від 08.04.93р.), яке регламентує організацію практичної роботи студентів закладу.
Зміст, види практики, їх мета, тривалість та термін проведення визначаються наскізною програмою - основним навчально-методичним документом практики.
Практична підготовка студентів РКЕБ включає наступні види практик:
навчальну;
виробничу;
переддипломну.

Меню