Matem_CiklЦиклова комісія природничих та фізико-математичних дисциплін була утворена у 1996 році згідно з наказом № 24 від 11 червня 1996 року.
Перший склад комісії:
1.Білецький В.В. – голова циклової комісії, викладач математики та фізики.
2.Сологуб О.М. – викладач математики.
3.Корнійчук П.І. – завідувач денним відділенням, викладач математики
4.Джигар І.С. – викладач біології.
5.Козлинець Л.І. – викладач хімії.
6.Подшевкіна Е.П. – викладач хімії.
7.Крижов В.В. – голова профспілкової організації технікуму, викладач фізичного виховання.
8.Космачук О.О. – викладач фізичного виховання.
9.Ларін В.І. – викладач ДПЮ.
10. Савчук Д.М. – викладач математики та фізики
Основним завданням циклової комісії природничих та фізико-математичних дисциплін є вдосконалення методичної підготовки викладачів щодо проведення навчальної та виховної роботи; вивчення та пропаганда передового досвіду, навчально-виховна робота; активізація самостійної роботи викладачів над підвищенням своєї кваліфікації.
Циклова комісія займається такими видами діяльності:
розробкою та впровадженням у життя заходів, спрямованих на підвищення рівня навчання та виховання студентів;
розробкою заходів із наукової організації навчального процесу;
розробкою методик викладання навчальних предметів, об’єднаних у предметній методичній комісії, та проведенням теоретичних і практичних занять, контрольних, лабораторних та домашніх робіт;
розробкою та впровадженням у життя заходів щодо покращення практичної підготовки студентів;
вивченням, узагальненням та розповсюдженням досвіду роботи кращих викладачів, наданням допомоги викладачам – початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю;
контролем та аналізом знань студентів;
виробленням єдиних норм та вимог щодо їх оцінювання та рецензування контрольних робіт;
обговоренням питань, що стосуються з організації самостійної роботи студентів;
розглядом та рецензуванням навчальних посібників, підручників, методичних посібників, програм тощо;
аналізом та схваленням екзаменаційних матеріалів для проведення семестрових, перевідних та державних іспитів та завдань до письмових робіт, а також тематики та змісту курсового проектування;
розглядом та схваленням планів роботи ЦК, робочих навчальних програм викладачів. Планів проведення занять, планів роботи навчальних кабінетів, лабораторій;
керівництвом науковою, творчою, експериментальною роботою, технічною творчістю студентів.

Склад циклової комісії:

Bileckiy

Білецький В’ячеслав В’ячеславович – голова циклової комісії, викладач математики та фізики, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії

Bagnuk Багнюк Антоніна Валеріївна – викладач біології, спеціаліст вищої категорії
Efimchuk

Єфімчук Сергій Олександрович – викладач математики та фізики, спеціаліст вищої категорії

Kozlinec

Козлинець Людмила Іллівна – викладач хімії, спеціаліст вищої категорії

Fedorchuk

Федорчук Руслана Юріївна – викладач хімії, викладач-методист,

спеціаліст вищої категорії

Zavalina

Заваліна Олена Миколаївна – викладач хімії та фізики, спеціаліст першої категорії

Porohnenko

 

Порохненко Тетяна Анатоліївна, лаборант, тренер з волейболу, кандидат в майстри спорту

 

Меню