Cikl_IKT

Робота циклової комісії у навчальному закладі спрямована на вирішення загальноколеджівської методичної проблеми: новітні технології навчання.
Навчальний процес ведеться на базі сучасних операційних систем, систем управління базами даних, прикладного програмного забезпечення, інтегрованих середовищ класичних та сучасних мов програмування, інформаційних технологій. Крім цього, у навчальному процесі, зокрема для контролю знань студентів, використовуються комп'ютерні програми, авторами яких є викладачі циклової комісії.
Згідно з освітніми вимогами, викладачі циклової комісії з усіх дисциплін підготували навчально-методичні комплекси. У своїй діяльності вони широко використовують сучасні інформаційні, інтерактивні технології, власні навчально-методичні розробки.
Комісія «Інформатики та комп’ютерної техніки» сприяє поліпшенню навчання та успішності шляхом застосування принципів дискусійності, проблемності, індивідуалізації навчання. У центрі уваги комісії-індивідуальна робота викладачів зі студентам через роботу з обдарованою молоддю, надання індивідуальних консультацій. Викладачі комісії постійно ведуть пошук нетрадиційних форм та методів організації не тільки аудиторної, але і позааудиторної роботи студентів для формування професійної майстерності, зокрема через використання електронної бібліотеки коледжу.
Циклова комісія бере активну участь у поза аудиторній роботі. Організована гурткова робота, проводяться відкриті виховні заходи, олімпіади, брейн-ринги, конкурси, на яких студенти та викладачі виборюють призові місця.

 Склад циклової комісії

Антоневич Юрій Адамович – голова циклової комісії, викладач інформатики та комп'ютерної техніки, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України

Шпортько Леся Василівна, викладач інформатики та комп'ютерної техніки, спеціаліст вищої категорії

Назаров Андрій Леонідович, завідувач навчальною лабораторією, викладач комп'ютерної техніки, спеціаліст вищої категорії

 

Меню